System dla obrabiarek CNC – sterowanych numerycznie