Strona Główna

   O firmie

  Produkty

Do pobrania

    Cennik

   Kontakt

Zamówienia

            

Urządzenia dla obrabiarek CNC


Opis
ogólnyCzytnik          CT-MMC


Elektronika Modelarska


Sterowniki Przemysłowe


Urządzenia Pomiarowe


                                      Czytnik ICP-x    (dla obrabiarek CNC)

Opis Ogólny


Dokumentacja   UWAGA!!! Produkty wycofane z produkcji

Oferowany przez firmę ADREL zestaw urządzeń do przenoszenia i poprawiania programów dla Obrabiarek Sterowanych Numerycznie (OSN) eliminuje tradycyjne nośniki danych (taśmy papierowe) i przestarzałe, mechaniczne czytniki oraz perforatory taśmy.

Elementy Systemu:

 • Czytnik elektroniczny ICP-x    (ICP-32, ICP-64, ICP-128)

 • Moduł Pamięci MPB-x    (MPB-32, MPB-64, MPB-128)

 • Karta Transmisyjna Komputera KTK-RS


Czytniki różnią się między sobą wielkością wyświetlacza. Czytnik ICP-x posiada wyświetlacz LCD pozwalający wyświetlać pełny zestaw znaków alfanumerycznych w dwóch liniach po 40 znaków w linii. Czytnik ICP-x wykonywany jest w trzech wersjach: ICP-32, ICP-64, ICP-128 ( gdzie liczba oznacza wielkość pamięci wewnętrznej czytnika - podana w kB). Wbudowana klawiatura posiadająca pełny zestaw znaków (53 klawiszy - 69 znaków) oraz klawisze funkcyjne potrzebne do sterowania funkcjami czytnika. Czytnik posiada dwa złącza równoległe ( wejsciowe i wyjsciowe) oraz złącze RS232. W celu dopasowania do posiadanego typu systemu sterowania obrabiarką czytniki wyposażono w specjalny, programowalny interfejs (układ dopasowujący). Zapewnia on całkowitą wymienność czytników między obrabiarkami (każdy czytnik ICP jest identyczny niezależnie od podłączanej maszyny). Podłączenie czytnika nie wymaga wprowadzania żadnych zmian w systemie sterowania. Czytnik został zainstalowany i sprawdzony dla 95 różnych systemów w ok 500 zakładach.

Możliwości czytnika:

 • Przekazywanie programów między dowolną obrabiarką posiadającą łącze danych równoległych lub posiadającą czytnik taśmy

 • Wczytywanie programów z czytnika taśmy lub z systemu sterowania (jeżeli system posiada wyjście na perforator).

 • Przekazywanie programów łączem szeregowym dwukierunkowym typu RS-232 (transmisja szeregowa ).

 • Wprowadzanie lub wyprowadzanie programów do przenośnego modułu pamięci buforowej MP-x lub MPB-x

 • Wyświetlanie następujących informacji:

 • parametry czytnika (rodzaj aktywnej pamięci, wielkość tej pamięci, typ modułu pamięci)

 • parametry aktywnego programu (nazwa oraz jego wielkość)

 • nazwy programów zapisanych w pamięci czytnika

 • nazwy programów zapisanych w pamięci modułu

 • nazwy funkcji czytnika

 • instrukcja czytnika

 • Ustawianie parametrów - dopasowanie do rodzaju systemu sterowania obrabiarką, programowanie hasła blokującego niektóre funkcje

 • Operacje na programach:

  • wyszukiwanie programu wg. nazwy

  • wybieranie programu z listy

  • kasowanie zmiana nazwy

  • przepisywanie do/z modułu MP-x lub MPB-x

  • przeglądanie treści programu (2 linie po 40 znaków)

  • poprawianie (edycja) programu (sposób wyświetlanie jak wyżej)

  • wpisywanie nowego programu z klawiatury czytnika


Czytnik wyposażony jest w edytor tekstu, który daje możliwość pełnej poprawy programu jak i pisania programu bezpośrednio przy obrabiarce. Brak elementów mechanicznych i zastosowanie przy produkcji elementów renomowanych firm czyni te urządzenia niezawodnymi i tanimi w eksploatacji.
Wymiary czytnika: ICP-x: 290 x 220 x 30 mm. Waga ok. 1500 g.

                                                        Moduł Pamięci MPB-x, MP-x

Moduł pamieci służy do przenoszenia i przechowywania programów obrabiarkowych (analogicznie jak na dyskietce komputerowej).

 • MPB-32    (32768 bajtów)

 • MPB-64    (65536 bajtów)

 • MPB-128  (131072 bajtów)

 • MP-256    (262144 bajty)

 • MP-512    (524288 bajty)

  gdzie 1 bajt = 1 rządek taśmy.

Moduł MP-x oferowany jest równolegle z modułem MPB-x. Różnica polega na tym, że moduł MP-x może być obsługiwany tylko przez czytnik CT-128 lub CT-MMC, natomiast moduł MPB-x zarówno przez czytnik ICP-x , CT-128 jak i CT-MMC. Pamięć zasilana jest z wewnętrznej baterii litowej. Daje to możliwość pamiętania programów w module przez okres min. 3 lat. Moduł pamięci jest wielokrotnego użycia. Zapisane w nim programy mogą być kasowane, a w ich miejsce wpisywane nowe. Ilość powtórnych zapisów jest nieograniczona. Moduł pamięci może być zapisywany i odczytywany z dowolnego komputera z zainstalowaną kartą KTK-RS (wchodzącą w skład oferowanego systemu). Moduł można również zapisywać i odczytywać z czytnika CT-128 lub ICP-x. Moduł zamknięty jest w obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach 69 x 95 x 20 mm. Odporny jest na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, udary mechaniczne. Nie zużywa się i nie wymaga obsługi ani konserwacji.

                                                         Karta Transmisyjna KTK-RS

Jest to karta z układem elektronicznym przystosowanym do połączenia do komputera klasy PC. Umożliwia ona na zapisywanie programów obrabiarkowych na  module pamięci buforowej MPB-x i MP-x. Dołączone oprogramowanie karty daje możliwość pełnego przeglądu zasobów komputera i modułu, jak i możliwość przeglądania treści programów, kasowania, zmianę nazwy itp.


Obecnie oferowana karta zastępuje dotychczas sprzedawaną KTK-01. Różnica polega na tym, że kartę KTK-RS podłacza się do złącza typu 'com' w komputerze.

      Opis ogólny


Czytnik CT-MMC

Dokumentacja

            


Copyright ©2010
Adrel.com.pl

Strona Główna          O Firmie          Produkty          Do Pobrania          Cennik          Kontakt           Zamówienia