Strona Główna

   O firmie

 Produkty

Do pobrania

    Cennik

   Kontakt

Zamówienia

            

Urządzenia dla obrabiarek CNC


Elektronika Modelarska


Sterowniki Przemysłowe


Urządzenia Pomiarowe


                                                                  Analizator stanów logicznych LA-161

Do diagnostyki współczesnych układów cyfrowych potrzebne są urządzenia pomiaro- we pozwalające na jednoczesną rejestrację stanów logicznych wielu sygnałów. Do takich urządzeń zaliczamy analizatory stanów logicznych. Prezentowany analizator LA161 jest kompletnym, nie wymagającym komputera urządzeniem. Pozwala reje- strować przebiegi w 16 kanałach pomiarowych przy częstotliwości próbkowania 50MHz, lub 8 kanałów dla częstotliwości 100 MHz. Pomiar można wyzwalać ręcznie, poziomem lub zboczem sygnałów (analizator posiada układ wyzwalający dla wszy- stkich kanałów) . Można rejestrować przebieg zarówno przed jak i po wyzwoleniu (ustawiana ilość próbek). Istnieje również możliwość regulacji czasu trwania sygnału wyzwalającego ( pomijanie krótkich impulsów wyzwalających ).Wizualizacja wyników pomiaru odbywa w części zwanej "monitorem". Zawiera ona ekran LCD o rozdzielczości 640 x 200 pkt., klawiaturę oraz złącza sondy pomiarowej i dru- karki. Wszystkie komunikaty wyświetlane są w języku polskim. 

Na ekranie pokazane są parametry zarejestrowanego przebiegu, parametry wyświetlania oraz poszczególne linie wykresu czasowego. Do pomiarów odległości czasowych służą dwa markery. Wyświetlane są pozycje poszczególnych markerów oraz odległość między nimi podana w ilościach strobów oraz w jednostce czasowej. Istnieje możliwość nadania nazw, zmiana kolejności wyświetlania jak i wyłączenie poszczególnych kanałów. Dodatkowo można otworzyć drugie okno z przebiegiem. Służy do porównywania różnych fragmentów zarejestrowanego przebiegu lub jako "lupa" (gdy zostaną ustawione różne stopnie kompresji wyświetlania dla poszczególnych okien). Odpowiednie ustawienie umożliwia prezentację przebiegu w drugim oknie od pozycji wskazywanej przez marker pierwszego okna i przebieg będzie przesuwany wraz z tym markerem. Analizator posiada wyjście na drukarkę. Obsługiwane są drukarki igłowe lub termiczne (opcjonalnie oferowana jest bardzo mała i lekka drukarka termiczna o wymiarach 160 x 130 x 50 mm i wadze 450 g). Drukowany jest "ekran" lub "od - do pozycji". W wyposażeniu analizatora znajduje się przewód do tzw. "autoprogramowania". Pozwala to użytkownikowi na samodzielne ( po podłączeniu analizatora do komputera PC ) wpi- sanie nowej wersji programu obsługi analizatora dostarczonej przez producenta lub pobranej ze strony www. Sygnały pomiarowe są buforowane, obrabiane i zapamię- tywane w oddzielnej sondzie pomiarowej. Mieści się ona w obudowie z tworzywa sztucznego. Sonda łączy się z "monitorem" cienkim ( 5 mm) przewodem o długości nawet do 20 mb (standardowo 3 mb ). Pozwala to na pomiary w niedostępnych miej- scach (szafy sterownicze, wnętrza maszyn), co nie jest możliwe dla analizatorów dopinanych do komputerów PC.

W skład zestawu wchodzą:

  • "Monitor" ( ekran LCD z klawiaturą ) - 1 szt

  • sonda pomiarowa - 1 szt

  • sonda pomiarowa - 1 szt

  • przewody sondy ( 25 cm ) z chwytakami ( 18 szt chwytaków ) - 1 kpl

  • przewód do autoprogramowania - 1 szt

  • zasilacz wtyczkowy 12V , 1A - 1 szt

  • instrukcja w języku polskim

  • opcjonalnie - drukarka termiczna ( wym. 160 x 130 x 50 , waga 0,5 kg )


    Podstawowe parametry

 ilośc wejść pomiarowych
 16 (zabezpieczone w zakresie napięć -30V ... + 30V)
  poziomy logiczne:
  zgodne ze standardem TTL
 logiczne '0' : -30V ... +0,7V
 logiczne '1' : +2,4V ... +30V
 max częstotliwość próbkowania:
 100 MHz (ograniczenie do 8 kanałów)
 50 MHz dla 16 kanałów
 okres zegara strobującego
 10nS ... 980 nS ustawiany co 20 nS
 1 uS ... 999 uS ustawiane co 1 uS
 1 mS ... 999 mS ustawiane co 1 mS
 ilość próbek na kanał
   8190 dla rejestracji 16 kanałowej
 16380 dla rejestracji 8 kanałowej
 wyzwalanie pomiaru
 -ręczne,
 -wzorzec 16 - bitowy ( stany 0 , 1, X ), wyzwalanie poziomem,  zboczem narastającym, zboczem opadającym.
 pomijanie krótkich impulsów wyzwalających
 ustawiane co 1 w zakresie 1..15 strobów
 rejestracja przed wyzwoleniem
  ustawiana co 1 w zakresie 1... 8190
 zegar zewnętrzny 50MHz - poziom TTL
 podział zegar zewnętrznego
 1 ... 1024
 ekran
graficzny LCD, rozdzielczość 640 x 200,
wym 230 x 115 mm

klawiatura
foliowa - 31 klawiszy + 8 kursorów
sposób wyświetlania
przebieg graficzny + wartość bitowa ( 0,1 ), zagęszczanie, rozszerzanie przebiegu,
2 markery pomiarowe ( odległość podana
w strobach i jednostce czasowej ), wyświetlanie przebiegu w dwóch oddzielnych oknach o różnych stopniach kompresji przebiegu ( tzw. lupa),
przesuwanie przebiegu drugiego okna markerem z pierwszego okna
wymiary
"monitor" - 285 x 210 x 27 mm
"sonda" - 150 x 80 x 30 mmCopyright ©2010
Adrel.com.pl

Strona Główna          O Firmie          Produkty          Do Pobrania          Cennik          Kontakt           Zamówienia